СЛЪНЧЕВО

На проф. Даниел ВЪЛЧЕВ

 

Дано

и Опити показват

кого похвалват и наказват…

 

Естествено е да си щедър,

любим, достоен, но и ведър!

 

Възможно е да си опасен –

лъчите пускай си наясно!

 

…Човек е честен,щом умее

Естествено да си попее!

 

…В Живота всичко е прекрасно,

щом г р е е ш  Слънчево и Ясно!

2021 г.