СЛЪНЧЕВО СЪРДЕЧИЕ

155 години от рождението на Рабиндранад ТАГОР

(7 май 1861 –7 август 1941)

Тясно жилището, мамо –

само с две-три стаи…

А за книгите ми само

още толкова е нужно да извая…

 

Господ ще раздава

триетажни вили

на художници и на писатели големи…

От очите му сияе слава

но и грее Плодна Милост –

че в плода узрява винаги и семе…

 

Радост ли даряваш на Духовни Хора,

Слънце ще те грее с Обич – без умора!

 

…Радост ли даряваш в Милостта си вечна

и сърцето вае Слънчево Сърдечие!!!

 

2014, 2016