СЛЪНЧЕВО ДОВЕРИЕ

Стихотворение, посветено на моя състудент и приятел

проф. дфн Димитър КЕНАНОВ

Доверието може да ни прати

известните и най-добри приятели…

 

Мисловният и плоден полъх вдига

Душа и Песен на добра авлига!…

 

…Кенарените ризи все са блеснали

от най-добрите ни народни песни…

 

Новаторското ни сияйно Слово

е винаги за празници готово…

 

…И ние все със Слънчево Доверие

достоен посев в зрялост ще намерим!

 

2016