СИЛЕН И РЕХАВ

(Отвъдно прозрение

на ШЕКСПИР за ХАМЛЕТ)

 

Шанс ви дава ли Хамлет?! Или още ви учи

епохални да бъдете

там – във своето случване?!

 

Как така го обрекох?!…Кой така го поиска:

съвестта му да страда сред човешките рискове?!

 

…Превъзходно се справя – а е все недоволен:

има болно съзнание, но е здрав все във волята…

 

Разнолик и еднакъв – и във свои успехи

ще извае Душата си – силен все, но и рехав…

 

Декември 2014