СЕКСЪТ

130 години от рождението на Дейвид Хърбърт ЛОРЪНС

(11 септември 1885 – 2 март 1930)

(Съвременни отвъдни

реални и метафорични прозрения

на Дейвид Хърбърт ЛОРЪНС )

 

 

Лесен любовник ли?! Труден съм, труден…

Обич гадая. Със ИЗГРЕВ се будя…

 

Расов мъжага съм – първи за кекса…

Ъгълът мой е – но само във секса…

 

Никой не може със Секс да се слави –

Той е най-моят – и в моя Държава…

 

Днес съм в гората, а утре – в хотела…

Хитър съм в Секса – поглеждам го смело!

 

2015