Седем посвещения на Никола Инджов

Стихотворенията са публикувани в сп. „Везни“, брой 1 от 2006 г.

Vezni1

Vezni2

Vezni