СЕБЕДОКАЗВАНЕ

На Цветан КАЗАНДЖИЕВ –

български художник,

известен в целия свят

Цветя в Душата ми умеят

ангелски да си попеят…

 

Какво умение чудесно –

захласвам се във всеизвестни…

 

Небесно, звездно и красиво

Душата в Тялото ми живва…

 

Животът ми е много буен –

естествен, а задруги – труден…

 

…В Душата ми Цветя умеят

ангелски да ми попеят!

2020