РОДСТВОТО

121 години от рождението и 64 години от смъртта

на Пол ЕЛЮАР

(Отвъдни шеговити и метафорични

прозрения на Пол ЕЛЮАР)

 

 

Полът е важен за всеки човек –

Пътят му да е и лек, и нелек…

 

Ето – комшийката днес точно може:

лесно се люби – и все с възторжие…

 

Южно заминал комшията вчера,

а и си имаме Мъжко Доверие…

 

Родство с комшията имам, все казвам:

двама

си сменяме

Семейни

Пазви…

 

1995, 2002, 2016