РОДНО ПРЕГРЪЩАНЕ

На проф. Христо ПИМПИРЕВ

 

Хрисими хора ли? Все още има.

Те са добри и все са Те щедри

и в Лято, и в Зима!

 

ОБИЧ в Душата си имат и във Сърцето:

сякаш

Премъдро

Излитат и към

МОРЕТО!…

 

…Пилотират

Душата си, а и Сърцето си също:

Революции правят във себе си –

и ги прегръщат

 както и близките свои

във Родните Къщи!!!

2021 г.