РАЗСЪМВАНЕ

293 години от рождението на Имануел КАНТ

(22 април 1724 – 12 февруари 1804)

Какви неща от кухнята, когато и нощта

настъпила е вече с насъщните си нужди?!

Тъгува и просторната врата…

И маха ни в съня си с мисли чужди…

 

Нуждае се и Тя в спокойно време

илюзии от властници да вземе

и да ги прати вдън горите тъмни…

 

…И за Народ изстрадан да разсъмне!

 

2017