РАЗЛИЧНИ ИЛИ ЕДНАКВИ ХОРА

На Георги ЦАНКОВ

Географски добре разпознавал,

разсъдлив ли Човек опознавал…

 

Господ можел ли с него да спори?!

Или чужди езици говорил?!

 

…Царедворци дали Той е срещал?!

 

Нагостуван ли бил и със… леща?!

 

…Колко дълго е траел, когато

вдън горите му пращат Съдбата?!

 

…Географ ли е Той – или не ,

щом не язди до днеска коне?!

2019