РАЗДАВАНЕ НА ЛЮБОВ

Слугувай на себе си само –

че друг ще те дебне

и все ще завижда…

Уж все ти подава той братското рамо,

а явно клюкарства във чуждите хижи…

 

Животът човешки е страшна измама –

нарочна, изстрадана грешка

и унесно литнала завист от Храма…

 

Разбираш го всичко – но вече е Края:

тогава, когато и Ада, и Рая

размахват си смъртните саби.

 

…Животът ни земен е кражби и грабене:

и все тъй – на чужди късмети…

…Повикай си Разума с нужната храброст –

раздавай ЛЮБОВ, не рушвети!

 

2013