РАДОСТ НЕБЕСНА

СТИХОТВОРЕНИЕ,

посветено на българския поет,

философ, литературовед, литературен историк и критик,

публицист, есеист и издател

Иван ГРАНИТСКИ

И ванилия може да свети

с добрината на най-най Поети!

 

…Господ знае – и може, и иска

РАДОСТТА да поиска от Риска!

А с копнежните свои пътеки

да посочи най-верния път на Човека!

 

…Небосводното Звездно Сияние

исполин е за земните рани.

То така си познава въздишките вечни –

сам-само си лекува проблеми сърдечни.

Както иска – от Радост Небесна умее –

и с въздишките морски да тръгне от Кея!

 

1983, 2015