РАДОСТНО СБЪДВАНЕ

В памет на генерал-майор

проф. Иван ВИКТОРОВ –

български и световен уролог

Известен професор за бъбрици трудни.

Ваятел на Мъдър Кураж с мисли будни!…

 

Надеждно се вглежда в Човека със Нужда –

и РАДОСТНО СБЪДВАНЕ в него събужда!…

 

…Вик някакъв с шепот от БОГ ли дочува –

Той може би вече чрез Бога Добрува?!…

 

Роднинства с Доверие, лекува успешно…

 

…А

всеки споделя: „ТОЙ най е безгрешен!!!“

1969, 2019