РАДВАНЕ

155 години от рождението

на Герхарт ХАУПТМАН

(15 ноември 1862 – 6 юни 1946)

Грее гората!

Ето – и Слънцето с Изгрева

Разхубавява листата!

 

Хитро е Слънцето изгревно – близва,

ангелски близва листенцата листнали нежно!

РАДОСТТА е небесно-безбрежна!

Тайно  и явно Душите ни дишат Небесната Свежест!

 

…Хапвам си мамина сладка филийка със Мед!

Умно я хапвам. Нека да имам Късмет!

 

Пак ще се върна във къщи със горско сияние!

Тате ще бъде вече нахранен…

Мама ще е омесила за татко баница:

ангелски ще я завие във раница –

най-сладко с баница той да обядва

и на Мама

все да се радва,

радва,

радва…

 

2017