РАДВАНЕ

На музиканта и езиковеда –

проф. Ангел АНГЕЛОВ-ДЖЕНДЕМА

Ангел съм чуден, а все ми се смеят,

че съм развъждал навред орхидеи…

 

Ангел съм чуден – и мога, и зная

ОБИЧ да нося на всеки от РАЯ!

 

…Вече разбрах – аз роден съм с Късмет!

 

Даже

жените ме хранят със мед!

 

Денем и Нощем съм сладък –

аз

мога

ангелски да се зарадвам на БОГА!!!

2019, Бургас