ПТИЧЕ ВЪЗТОРЖИЕ или РАДОСТТА

На поп певицата

Тони ДИМИТРОВА

Тонусът вече е вдигнат.

И огромната зала запява!

 

А в Душата ти пее авлига!

Оросено, гласът се раздава…

 

РАДОСТТА от Гласа ти излита…

 

И Талантът ти сякаш те пита:

„Дим от тъжните погледи можеш ли

да превърнеш във птиче възторжие?!“

 

1993, 10.01.2017 г.

гр. Бургас