ПРОСЛАВА

На оперната певица

МАРИЯ  ЦВЕТКОВА –

с пожелание за нови успехи!

Мисля си: „Капки дъждовни

ангелски падат: нежно-любовни!“

 

Радост сияе във мене – и ето:

искрено тупка сърцето!

 

Ясно е – всичко аз мога –

шепот да чуя дори и от БОГА!

 

…Цветни алеи

в крайморска градина

коледно днес ще премина!

 

…Лятото пак ще пристигне – тогава

Ангелски Цвят

ще запее с Прослава!

 

30 ноември 2019

гр. Бургас