ПРОЛЕТНА РАЗХОДКА

Едно стихотворение за децата

Бяла пеперудка

покрай мен лети…

Баба ми се тутка –

прави ми беди…

 

Скуби билки, кърши

и зелени храсти.

После устни бърше –

сякаш хапва пасти!…

 

Пастите за мене

тя купува вечно…

Тук трева зелена

гледа безсърдечно…

 

Пеперудка бяла

аз сега обичам!

Тя е полетяла

от гласа на Птиче!

 

…Пролет моя нежна

с явни добрини,

аз сега копнежно

стигам висини!

 

2017