ПРИЯТЕЛЯТ МИ ИНТЕРЕСЕН

127 години от рождението на Карел ЧАПЕК

(9 януари 1890 – 25 декември 1938)

(Отвъдни прозрения на Карел ЧАПЕК)

 

Чакам приятел. Не можел да спи…

Аз го изведох… Звездите „опи“…

 

Песен запява – звезди го заслушаха.

Ехо дочувам тъй както отдушник…

 

…Колко спокойствие има в Душата му!

Моите  мисли се блъскат във вятъра…

 

Казах си: „Аз съм дваж по-натоварен –

рисково вадя и пета цигара…“

 

…Ехото той си дочува от Песен:

Той е от мене по-по-интересен!…

 

1990, 2000, 2017