ПРИЯТЕЛСКО ОБЩУВАНЕ С РАЯ

135 години от рождението на Алексей ТОЛСТОЙ

Толкова много край мене минаха –

сто ли са, двеста ли бяха?!

Йоги са всички ли?! Боже мой, как

всички ще стигнат до Морския Бряг?!

 

…Аз все си мисля – Те ще отидат –

лесно  ще сбират най-морските миди.

 

Ето ги вече – с крайморско доверие

кротко си сбират своя „увереност“.

С тази „увереност“ може би могат

Егото Свое да пратят при Бога?!

 

…Йогите вече са вкъщи – и знаят

как да общуват приятелски с Рая!

 

1983, 2003, 2018