ПРИЯТЕЛИ В РОДИНАТА

110 години от рождението на Александър БУРМОВ –

Български историк: основател и пръв ректор на Великотърновския университет, член-кореспондент на БАН от 1958 и главен редактор до смъртта си на списание „Исторически преглед“.

(2 февруари 1911 – 3 септември 1965)

 

Ангели щом ми прошепнат в Душата,

леко ми става – срещам Приятели!

Срещам Приятели

само сърдечни:

нека да бъдат винаги Вечни!

 

Дързостно нека и в РАЯ се срещаме!

…Буден съм тука – и в РАЯ. И вещо

Радости нося на Историци…

 

Мислено казвам: само с амбиции:

„Обич на младите хора внушавайте –

Вечно да вярват в родна държава!“

2021 г.