ПРИКАЗЕН ЛЪВ

225 години от рождението и 195 години от смъртта

на Пърси Биш ШЕЛИ

(4 август 1792 – 8 юли 1822)

Първенец съм! И все съм такъв,

щом общувам със Приказен Лъв!

Симпатичен съм – мога да вая

най-прекрасните Истини в РАЯ!

 

…Шеговит съм – и мога край кея

да извая Любовната Фея!

 

…ЛЮБОВТА е Човешко Умение

искрен да си и в Женско Прозрение!

 

4 август 2017 г.