ПРЕРАЖДАНЕ НА ДУШАТА

2452 години от рождението на ИЗОКРАТ

(436 – 338 г. пр. н. е.)

(Реални и метафорични отвъдни

прозрения на ИЗОКРАТ)

 

Излита в Безкрая Небесен ДУШАТА –

обича и помни Земята!

 

Когато при земната къща се върне,

ратаите будни ще зърне…

 

…Ратай и богат във труда си нелесен

прераждат се, пеят ли Песен!

 

2016-03-30