ПРЕГРЪЩАНЕ С ОБИЧ, А НЕ С ИЗМАМА

„Моля Ви, декане мой, да ми кажете какво правите с неизразимото?

Къде държите тази вселена съзнание, което поразява

този най-човечен у Вас човек?“

Из „ПИТАНИЯ КЪМ ЧЕСЛАВ МИЛОШ“ от Марта ВРИК

 

Челюстта е захапката моя…

Съзнателно аз се увличам – но съм Човек, не животно…

Лабиринта на Мозъка Мой е покоя

автентично прозрял Наследството Вечно –

и прозрял го с охота…

 

…Милост няма към мене Съдбата ми – Милост няма…

Шашва се в мене. Но аз я прегръщам със Обич,

а не със измама!!!

 

2017