ПОЧИСТВАНЕ НА ДУШИТЕ

На Кирил МАРИЧКОВ

 

Кихнах свободно… И после запях

радостен, весел – без грях…

 

Искам със песните свои да нося

литване весело – с много въпроси…

 

…Мама отдавна ми казваше:

„Нека

росна да бъде твоя Пътека.

Истини да си почистваш, а  после

честно да пращаш Човешки Въпроси…

 

Колкото повече хората мислят,

все и Душите си Те ще почистват!“

2021 г.