ПОТРЕБНИЯТ ЧОВЕК

2598 години от рождението на ПИТАГОР

(582 г. пр. н. е. – 496 г. пр. н. е.)

(Съвременни отвъдни прозрения на ПИТАГОР)

 

 

„Животът е като представление –

в него най-често най-лошите измежду хората

заемат най-добрите места.”

ПИТАГОР

 

Постигна ли нещо, което желаеше?!

Или на крачка си от Връх Голям?!

Успяха колеги ли да те залаят?!

Принуден ли беше да яздиш сам?!

 

 

…Талантът е вечно обречен да страда,

а някакъв мързел достига награда.

 

Гора е Животът ни земен – и може

разбойници винаги да те тревожат.

 

…Ти винаги смел си бил –

верен на себе си!

Достойно ще можеш

да бъдеш потребен!

 

1982, 2016