ПОСЯВАНЕ НА КРАСОТА

200 години от рождението на Хенри Дейвид ТОРО

Американски писател и философ, известен най-вече с автобиографичната си книга

„Уолдън, или Живот в гората“

 

Това, което правя,

респектира и мене, и другите…

 

Обичаш ли своята работа,

тя винаги с Обич те грабва…

 

…Харесван си, щом със харесване

енергично и хлебно труда си замесваш!

 

…Рисковано всичко се прави,

щом ти засияваш със Божие Здраве!

 

…Дарил те е Бог на Земята

видът ти със Изгрев да сей КРАСОТАТА!

 

2017