ПОСТИГАНЕ НА РАЙ

75 години от рождението на Уейн ДАЙЪР

Роден на 10 май 1940 г. в Детройт, Мичиган

 

„Истинската любов е грижовност и отдаване,

хармония и мъдрост.”

Уейн ДАЙЪР

Умно си мислиш: „Грижа е нужна

Егото в тебе да бъде ЗАДРУЖНОСТ

 

Йодните пари щом дишат спокойно,

нежни в Душата са Птиците Пойни!

 

Дарствен си, щом си с Душа най-грижовна –

Ангели в тебе ще литват любовно!…

 

Йодните пари тогава си шепнат:

Ъглите в тебе са Плодните Трепети!…”

 

РАЙ ли мечтаеш за Земните Хора?!

РАЙ Те постигнат, войни щом не сторват.

 

1990, 2015