ПОСТИГАНЕ НА МЕЧТИТЕ

На Тони ДИМИТРОВА

 

ТИШИНАТА ми носи Надежди –

ОБИЧ да пръскам дори и със вежди…

 

Никой така не ми пречи с ОЧИТЕ

да си постигам Мечтите!!!

 

…Диша ДУШАТА ми –

мисля си как

трайно да пъдя всеки свой враг.

 

…О Б И Ч  във мене все пее – и мога

вред да прочиствам ненужна тревога!

 

…Ангели в мене политат! И зная

как се постигат прегръдки на РАЯ!!!

 

10 януари 2018