Помагало за децата от предучилищна и начална училищна възраст

Скороговорки за всички, които желаят да развият и усъвършенстват говорната си култура, скороговорки за логопеди и за говорители по радиа и телевизии

А а

АЛБИНОСИ С АЛАБРОСИ
Албиноси с алаброси
абажурни, авантюрни!
Албиноси с алаброси?
Ами –
агънца са мироноси:
абажурни – във главата,
авантюрни – във краката!

АКРОБАТ И АКРОБАТКА
Акробат и акробатка
автентично акробаткат –
автентично, атлетично,
атлетично, артистично!

АВИАЦИЯ
Акация цъфна, цъфна акация!
Аз чувам – започва небесна вибрация.
Аз чувам най-нежна добра авиация!
Ааа – това са пчели над акация!

АКТРИСИ
Албена е вглъбена,
Аблена е вглъбена.
Албена и Аблена
актриси са на сцена,
на сцена обновена.

АНАНАС
Ананас, ананас –
ха – на вас, ха – на нас!
Ананас, ананас!
Хващам се със вас на бас –
пия, пия ананас
с разхладителен захлас!

АВТОБУСНО ЛЯТО
Автобус аварира, автобус аварира,
автобус аварира до язовира.
С повредата сам се справя шофьора –
в язовира цамбурнаха автобусните хора.

АВЛИГА ЗАПЯВА
Авлига запява, запява авлига,
запява авлига, без да премига!

АВТОГРАФ
Автограф, автограф,
автограф от автор граф!

АКВАРИУМНА ИГРА
Аквариум рипка,аквариум рипка!
Аквариум не рипка, аквариум не рипка –
в аквариум рипка не една рибка!

АКУШЕРКА КУРАЖЛИЙКА
Акушира акушерка, акушира акушерка,
акушира акушерка и на своята си щерка!

АЙРЯН
Айрян желан, желан айрян,
желан айрян, айрян зован
сред адска топлина, сред адска
от компания голяма, братска!

АЛБАТРОСОВ МАХ
Ах, ах, ах –
албатросов мах!
Албатросов мах
има размах
да няма грях,
а да помага
между два бряга…

АБРАКАДАБРА
„Абракадабра, абракадабра…“ –
пръска абсурди гарванка храбра.
Гарванка храбра, абсурди пръска,
абсурди пръска с акъл на гъска.

Б б

БЪРЗЕЙ
„Беж-беж“ – бистър Бърборан
белогриво бърза, бърза…
– Бърборан или Бежан
белогриво бърза, бърза?
– Белогриво бърза, бърза
бързопролетният Бързей!

БУРЯ
Буря брули булени дюли,
булени дюли буря брули –
булени дюли буря обрули!

БРИЗ БЕЗБРЕЖЕН
Бриз ме бризна, бриз!
– Браво, бризе, бииис!

БЕЗСЕНЧЕСТ БОР
Безсенчест бор обгоряло скрибуца –
бъбри, скрибуца в бял дроб със буца!

БЕЗДНА
Безболезно, безполезно,
бързаш ли за бездни, бездно?!

БИСКАНЕ
Басист и басистка, басист и басистка,
басист и басистка басистки си бискат!

БИЛКАР БИЛКИ БЕРЕ
Билкар билки бере,
билки бере билкар.
Добре ги бере, добре –
браво му казва и аптекар.

БАНКРУТИРАНЕ
Банкер банкрутира, банкрутира банкер –
банкерът забравил, че бил е бербер!

БОРОВИНКОВИ БАБЕРКИ
Баба бере боровинки брани,
боровинки брани-недобрани.
Боровинкови баберки – бре, бре, бре! –
баба бързо ще обере!

БИСТЪР БЪРЗЕЙ
Бистър бързей – бистроструен –
бистроструйно бистроструе!

БЛАГОВЕСТИЕ
Благовеста с благи вести
с благи вести благовести!
Благовеста благовести,
благовести с благи вести!

БЛИЗНАЦИ
Близнак и близначка
с близначка-бавачка!

БОДЪР БОБЪР
Бодър бобър бобри-
бобри бодро с бодри бобри!

БРОДНИК
Бродник броди, бродник броди –
бродове безброй преброди!

БОМБАРДИРАНЕ
Бомбардировач бомбардира
бомбардировачна бомбена диря!

БОНБОНИЕРА
Бонко-бонбонко, Бонко-бонбонко!
Бонко е без „бариера“
пред бонбониера!

БОЯ НЕБЕСНА
Борис със Бориса, Борис със Бориса
беседката борова пребоядиса!
Блесна беседката борова, блесна –
блесна божествено с боя небесна!

БАГРЕНЕ
Баба багри с багри природни
багреници багренородни!

БАЛИРАНЕ
Билки балировач балира –
билки набрани от билкобаира!

БАТКО, БАБА И АЗ
Батко с баба бере бамя –
с барабанче аз бимбамя!

БОМБЕНИ БАНДИТИ
Бандити, бандити – бомбени бандити…
Бомбени бандити – баш бабаити!

БАНКНОТИ
Банкноти, банкноти – банкерски банкноти,
банкерски банкноти за свръхобороти!

БДИТЕЛНО БЕБЕ
Бдително бебе, бебе бдително:
бдително, бдително – бързосъбудително!

БЕДУИНКАНЕ
Бедуин и бедуинка
бебчето си бедуинкат!

БЕЗ БУРЯ БУРЕН
Без буря бурен, без буря бурен,
без буря бурен е бурен безбурен!

БЕЗПАРИЧИЕ
Безгрижовно безпаричие –
безпаричие до безприличие!

БИВОЛ БЕЗ РОГ
Без рог бивол, бивол без рог –
безрог бивол, бивол безрог!

БРЕЗИЧКИ
Белокори брезички – белоногосребристи:
балерини боголъчисти!

БЕБЕ
Ближе бебе, ближе бебе
биберонче, биберонче!
Ближи бебе, ближи бебе
и бонбонче, и бонбонче!

НЕБЕ С КУБЕ
Не бе небето със бомбе.
Небето бе с кубе, с кубе –
със облачно кубе небе!
Не бе небето със бомбе –
със облачно бомбе небе,
а бе небето със кубе –
със облачно кубе небе!

БИВОЛ
Биволът бреца: „Брец-брец-брец!
Бива ме – бивол съм най хубавец!“

В в

ВОДНА ВАНА
Влизам важен във водна вана,
водна вана-великана.
Влязох важен и вглъбен –
вън съм вече възхитен!

ВАЛИ
Вали, Вали, Вали –
вред вали, вали!
Весел вятър с веселба
вейки вее от върба!
Вейки от върба ли? Вред
вир-вода и … водосвет!

ВИТРИНА
Витрина виждам – и витражни
вкусотии много важни.
Вън вживяно времетрая –
вкусно вътре си витая!

ВОДА ВЪРТОПНА
Вълк, вълчица и вълче
вода въртопна ги влече!

ВАРКАНЕ
Вярка варкам, варкам Вярка,
варкам Вярка в надпреварка.
Изпреварих Вярка, Вярка,
Вярка в ярка надпреварка!

ВЯРВАНЕ

Вери и Вяри, Вяри и Вери
вярват във всички кавалери!

ВЕНЦЕСЛАВЕНЕ
Венцеслава с Венцислава
вдигат врява до забрава –
с венци славят своя слава?!

ВЗИРАНЕ ВЪВ ВЗРИВ
Взирам се във взрив взривен:
взряяях се – и съм повален,
повален, окьоравен!

ВЕТРОКОСА ВЪРБИЦА

Ветрокоса върбица
вятър я вее и във водица,
и във водица край воденица!

Г г

ГРАВЬОР
Гривни гравьор гравира –
години гаранция той гарантира

ГВОЗДЕИ
– Где ли гвоздеи гвоздят,
хем гвоздят и хем гнездят?
– Гвоздеи в греди гвоздят,
хем гвоздят и хем гнездят!

ГЪРЛОБОЛ И ГЛАВОБОЛ
Григор има гърлобол,
Глигор има главобол.
Глигор Григор говори:
„Гледай да те не повтори!
Григоре, Григоре-гърлоболе –
и гърлобола е главоболие!“

ГРИЖЛИВОСТ
Госпожа, госпожица, госпожичка и госпожè
грижливо се грижат за грижовни мъже!
Д д

ДАЛЕКОГЛЕД
Далеко гледа далекоглед,
далекоглед, деноглед!

ДЖАВКО

Джафко джафка: „Джаф, джаф, джав!“
Джавко е дебелоглав.
– Джавко, искаш ли дилаф? –
да не джафкаш: „Джаф, джаф, джаф!“

ДОБРУВАНЕ
Добруджанец добрува, добрува –
държавата с дебели погачи дарува!

ДЪГА
Дъга, Дъгице дъгоцветна,
дъгоцветна-дълголетна –
дай, Дъгице, дар,
на добрите хора дар,
добротворен дом и дар!

ДРУМНИК

Друмник друмна по друма –
дума друмник не продума!

ДАРОМ ДОБРУВАНЕ
Добринка продума, Добринка продума:
– Доброто тръгва по друма, по друма…
Доброто с друго добро другарува
и даром добрува, даром добрува…

ДОРА ИЗ ДВОРА

Дора, Дора,Тодора –
броди Дора из двора.
Раздори Дора издума,
че ги пропъди към друма…

ДОБРОТО
Доброто добрува с душа добра,
с душа добра, с духовност добра!
Доброто добрува – даром добрува,
даром добрува, добро дарува!

Е е

ЕХО
Ехото екна: „Елааа, елааа…“
Елхата се радва: „Ела, Ела!“

ЕТЮД ЕСТЕСТВЕН
Енчо на Еньовден – ето в полето
в ръцете с букети от еньовче – ето!

ЕЖКО И ЕЖКА
Снежка с Дешка
смеят се на своя смешка.
А пред тях насреща
стъпват тежко Ежко с Ежка
с ежки дрешки иглодрешки,
иглодрешки, страхосмешки!
…Снежка с Дешка
връщат се назад с прибежка!
А зад тях с насмешка
стъпват тежко Ежко с Ежка
с ежки дрешки иглодрешки,
иглодрешки, страхосмешки!

ЕСЕННИ СЕНКИ
Есенни сенки, есенни сенки –
дрянови сенки ръснати с дренки!

Ж ж

ЖАБА
Жаба жабурна в жабуняк –
живна жадно с жабокряк.

ЖАРАВА
Жежка жарава жари, жари –
жаравата жежка не плаши жътвари!

ЖЕНЯ НА ПЛАЖ
Женя прави стаж на плаж
само с плажния багаж.
Мижи, мижи – и Мираж
вижда в стажния си плаж:
вижда Сладоледоскреж
„Женя, беж да го ядеш!“

НОЖ И ЛЪЖИЦА
Нож в нощно шкафче лежи –
лежи, за нищо не тъжи.
Лъжица го жегна: „Ноже, ноже,
тежи ми, че с тебе шега не може.“
Ножът потрепна: „Лъжице нежна,
държа и хляба си нежно да режна…“

ЛЪЖИ

Гъмжат лъжи, гъмжат лъжи!
Кой лъжите окуражи?
Гъмжат лъжи, гъмжат лъжи –
лъжец лъжите окуражи!

КОПНЕЖ ПО СКРЕЖ

Копнеж, копнеж, копнеж, копнеж
по горски скреж, скреж, скреж!
И пеш, пеш, пеш, пеш
до горски скреж, скреж, скреж!
Свеж съм, свеж, свеж, свеж-
сякаш съм в летеж, летеж
над горски скреж, скреж, скреж!

З з

ЗВЕЗДИ
Звезди,звезди,звезди-
звездоброй, звездоброй, звездоброй!
Звезди,звезди,звезди-
безброй, безброй, безброй!

ЗИДАР

Зидар зида, зидар зида, зидар зида
зид до зид, зид до зид, зид до зид:
зидът, зидът, зидът, зидът
заизвит, заизвит, заизвит!

ЗАЛЕЗ И ЗАЙЧЕ
Залез зад зелена зора се заспуска…
Зайче залезно зеле захруска!

ЗЕЛЕ И ФРАНЗЕЛИ
– Зеле от пазара взе ли,
от пазара взе ли зеле?
Зеле от пазара взе ли
и… франзели и франзели?
– Взех и зеле, и франзели.
А зевзеци превъзходни
сгащвам бързо, сгащвам сгодно…

ЗАКОНИ ИЛИ БЕЗЗАКОНИЕ
Със закони, без закони –
беззаконства Беззаконие!

И и

ИЗВОР
Извор из изворна жила
извира, извира, извира…
Извор със изворна сила
извира, извира, извира!
И в изворен ручей изтича –
и изворно в изворен ручей се врича!

ИГРАЧКА ИГРИВА
Играчка игрива играе игриво,
играе игриво с игривия Иво!
ИМПУЛСИВНА ИГЛИКА
Импулсивна Иглика
импулсивно извика:
„Изворче, изворно-чисто,
изворно-чисто и бистро,
имам си билково име,
при болните ти отведи ме!“

Й й

ЙОД
Йордан йодира с йод
на слона Йордан ранения хобот!

ЙЕРОГЛИФНА ТАЙФА
Йовчо, Йото и Йончо – Йонкиния братко,
йероглифно изписват не само „и-кратко“.

ЗАЙО БАЙО
Йоана радостна остана
със Зайо Байо – и го хвана.
А Пейо викна: „Хей, здравей,
Зайо Байо! И не смей
да избягаш! Тука стой –
аз съм твой и ти си мой!
И на Йоана, и на Йоана –
че тя без вайкане те хвана.“

К к

КОС И КАЙСИЯ
Клъвна кос-катранджия,
катранджия, кавгаджия,
къснозрееща кайсия!

КАМЪНАЦИ

Камък, камък: камънаци –
като килнати калпаци!

КАМИЛАР И КАМИЛА

Камиларят камила кара,
камила кара към кантара…
Камилка, кротка камилка
към кантара кротко се килка!

КАПЧУК
„Кап-кап!“ – капчукът пак
капва на кожи калпак!

КАКОФОНИЯ
Кряка патка, патка кряка –
кака патката подгони!
Кряка патка, патка кряка –
сякаш кряка в микрофони!
Кряка, кряка в ракитака –
какофония, какофония!

КЛЕПАЧИ
Клепкат клепачите на стринка –
стринка иска да спинка!

КВАЧКА
Клокна кокошката: „Клок-клок-клок!“
Квачка е кокошката: „Клок-клок-клок!“

КОРИГИРАНЕ

Коригира, коригира коректор коректно:
коригиране коректно – коригиране респектно!

КОРОНА КРАЛСКА
– Краля короната ли короняса,
короната краля ли короняса?
– Короната, короната краля короняса.
– Но короната е само кралска украса?!
– Украса, украса, но за глава кралска,
за глава кралска, а не бакалска!

КОСТЕНУРКА
Костенурка с къщурка,
костенурка с къщурка
кротко в къпинка се щурка!

КОРАЛИ И КЕФАЛИ
Корали край кефали, кефали край корали,
корали край кефали, кефали край корали –
крият се кефали, крият се кефали,
крият се кефали край красиви корали!

КЪЛВАЧ КЪЛВЕ И…
Кълвач кълве, кълве кълвач…
Кълвач кълве или кове?
Кълвач кълве, кълвач кове –
кълвач-кълвач, кълвач-ковач!

КОРАЛИ
Корали, корали, корали!
– Разбра ли какво са корали?
– Корали, корали, корали –
красиви в море катедрали!

Л л

ЛЪЧЕЗАРИЕ
Лъчезарен и лъчист
лъсна липов цвят и лист!

ЛАЗАРОВДЕН
– Лазарки, Лазаре, в Лазаровден
лазят ли, Лазаре, в Лазаровден?
– Лазарки, лельо, в Лазаровден
лазаруват, лельо, в Лазароден!

ЛАЛУГЕР И ЛАЛУГЕРКА
Лалугер с лалугерка млада
лалугеруват в млада ливада.

ЛАВАНДУЛА
Лековито се прочула
лековита лавандула.

ЛЪЖЕЦ
Лениво лъжльо лежи, лежи-
а лесно лъже с любезни лъжи!

ЛИСТОПАД
Лунен хлад – и сланопад:
лумна лъскав листопад!

ЛАВА
Лава, лава – вулканна лава:
Вулканноглава – ламяноглава!

ЛАДУВАНЕ
Ладува Лада, Лада ладува –
ой Ладо, Ладо, слънчева Ладо!
Ладува Лада, Лада ладува,
Лада ладува, Лада лудува,
Лада лудува, Лада благува –
ой Ладо, Ладо, слънчева Ладо!

ГЛУХАРЧЕТА

Глухарчета цъфнали – изгревнолетни!
Глухарчета зрели – облачнобели!
Облачнобели – и самолетни:
летели, летели – в небе полетели!

ЛЯСТОВИЧА ЛАСКА
Лястовича ласка
в лозови листенца бляска!

ЛЯТО ПЛАЖНО
Над плажа – гларусов летен летеж!
На плажа – летовников летен лежеж!

ЛЕЩАК
Листна лещак, листна лещак –
листна в лещаков злак.

ПРЕДЕЛИ СМЕЛИ
Козел, козлица и козле,
телец, телица и теле –
леле, леле, леле, леле –
сеното смело са омели –
водица искат във котели!

ГЮЛЕТЛАСКАЧ
Гюлетласкач гюлето тласка,
гюлето тласка със силна ласка!

ЛЕТЕНЕ
Петле, петле, петленце
с братле, братле, братленце
кълват, кълват благато!
И весело в крилато лято
летят, летят, летят
над слънчозрънчев свят!

М м

МАНОВ МЕД
Манов мед ли? Манов мед
може да е мрачноцвет.
Може – ала с манов мед
мускулест съм млад атлет!

МАНЕЖИ
Мисля си – няма много манежи.
Манежите мамят младежи, младежи.
Младежите все си мечтаят, мечтаят
момичета много да главозамаят.

МЕРАК
Малък съм, малък – но имам мерак:
мамо, недей ме плаши със мрак!

МИДИ
Миди, миди – морски миди,
морски миди на керемиди.
Ам, ам – миди ям:
морски миди от керемиди!

МИМИ МАМИНО
Мими, Мими, Мими мамино –
Мими мамино от мама немамено!

МАЗЕТА-КЪЩИ
Мазета, мазета, мазета –
Мазета-къщи за мишлета!

МАМУТЕНЕ
Мамутчета гладни мамутят, мамутят
в миломамутни мамини скути!
Мамутчета гладни и ненадути
мамутят, мамутят – и стават надути!

Н н

НАВОДНЕНИЕ
Наводнение, наводнение, наводнение
от най-високо снегоневидение!

НЕБЕТО
Небето някой наговори –
небето плисна дъжд неуморен!

НАПРЕД-НАЗАД
Напред-назад, напред-назад –
не някакъв войнишки наряд,
а невероятен морски парад!
Напред-назад, напред-назад – и знаци
на намахани наши раци…

НЕСТИНАР И НЕСТИНАРКА

Нестинар и нестинарка
с нестинарска надпреварка
нестинарстват с тайни земни,
с тайни земни и неземни!

О о

ОБЛИЧАНЕ
Обичам отлично да се обличам:
отлично обличане, прилично обличане!

ОРГАНИЗЪМ
Органи организма организират,
организират, ориентират!
Организмът органи организира,
организира, ориентира!

ОБЛАК И ОБЛАЧЕ
Облак Облаче обича –
облодъждно го облича,
облодъждно го съблича!

ХОП-ТРОП КЪМ „STОР“
Хоп-троп, хоп-троп –
до реката има „Stор“.
Хоп-троп, хоп-троп –
до реката, стоп!
Да не стане – „Цоп!“
Че в реката – „хоп-троп“-
пъргавее – „хоп-троп“ –
хитроват в ъ р т о п!

ДОМ НА СОМ
Дом на сом, дом на сом –
пълноводен дом.
Дом на сом, додето
този дом се влей в морето.

ОЧИЛА
– Очилата кой ги прави –
очила добри и здрави?
– Оптика е магазина,
а оптикът е роднина –
мой роднина! С лекар очен
в очилата той е точен!

ВЪЛНОЛОМ
От вълните вълноломни,
вълноломни и огромни,
вълноломът тъй се ломи,
ломи, ломи, вълноломи –
че на утрото остана
остров уморена пяна!

ХОРО
До хорото – стоп, стоп, стоп!
Младо, старо – троп, троп, троп!
Край хорото – поп, поп, поп!
Поп не прави „Троп, троп, троп!“

ПАРАХОД
Къдрокос матрос с поднос.
На подноса сок-мъток,
сок-мъток от вносен плод –
плод на морски параход.
Параходът ходи-броди –
в чуждобрежия ни води.
– Параходе, параходе –
в нашебрежие води ни,
дето чакат ни роднини,
превъзходни домакини!

П п

ПИСАНА
Писана плъх подгони.
Плъх не прави на Писана поклони.
– Писо, Писо, Писано,
подгонвай потайно, а не припряно!

ПЪРЖЕНИ ПОПЧЕТА
Пак похапвам попчета пържени –
пържени, пържени и препържени.
Пак похапвам, пак и пак.
Писана припряно протрива праг!

ПАС СЛЕД ПАС
Пас подавам – пас след пас.
Публиката – пак в прехлас.
Пас подавам, пас пореден:
„Прас!“ – и падна гол победен!

ПРОЛЕТЕН ПОЛЕТ
Полет напролет –
пролетен полет!
Пролетен полет –
полет напролет!

ПАПУР ПРЕСЕН
Папур, папур пренареждам,
пренареждам, преподреждам –
папур пресен, папур пресен:
попревесен, препровесен…

ПЪРГАВИ ПЪСТЪРВИ
Петър пържи, пържи
пъргави пъстърви.
– Пържи, Петре, бърже
пъргави пъстърви!
Петър пърже бърже
пъргави пъстърви –
и изпържи първи
пъргави пъстърви!

ПЪТНИК-БЕЗПЪТНИК

Без път пътник, без път пътник,
без път пътник – пътник-безпътник!

Р р

РОЗА
Роза ранна розовее,
розовее, рано грее.
– Розо, розо, розоранна,
розорадвай розоварна!

РАБОТНИК
Работен работник радостно работи,
радостно работи с работни роботи!

РЕЗБАР
Разбира резбар резбаря –
работа райска го разтоваря!

РЕД ПО РЕД
Ред по ред, ред по ред
Гради гредоред реди.
Ред по ред, ред по ред
Гради гредоред гради.
Ред по ред, ред по ред
Гради с пот греди реди.
Ред по ред, ред по ред
Гради с греди град гради!

РАЗХОДКА
Радка, Радка – затропка Радка,
затропка Радка в разходка кратка!

СТАРО РАЛО
Орач оре, орач оре,
орач оре със старо рало.
Орач оре, оре добре,
оре добре със старо рало.
Оре добре със старо рало,
дорде орачът разбере,
че старо рало, старо рало
станало е за стъргало.  

С с

СЕМЕ
Селяк сее семе ситно –
сняг го стопля съновито!

СМИГВАНЕ
Смешен Смешльо смешно смигна.
Смешката се самовдигна:
– Смешен Смешльо, смигай, смигай
сам не се самонадигай!

СРАМ
Срещна сродник сроден Срам.
Срам-не срам, Срамът го стресна:
– Сроднико, със сили свестни,
срам-не срам, старай се сам
своя Срам да скриеш сам!

СУША
Слънчева суша Слънцето слуша.
– Слънчева сушо, слънце не слушай,
слънце не слушай, че страшно е сушаво!

СТАТИСТ И СТАТИСТКА
Статист и статистка, статист и статистка
стискат статистика синдикалистка.

СВИЛА С ВИЛА
Свила се с вила засвила,
с вила се свила засвила!
Свила се с вилата свила,
с вилата свила се свила!

Т т

ТАЙНОТЕНЕ
Тайно тайни тайнотя
тайнотите топлотя!

ТРЪНКА
Трънлива трънка трепна –
трънкоберачи с трънчета сепна.

ТЯЛО НА ТЮЛЕН
Тяло, тяло – с траен тен:
тлъсто, тромаво – тяло на тюлен!

ТЕНИСИСТ
Тенисистът тренира, тренира –
трайно тренира, тренира:
труден е, труден турнира.

ТАЙНО ПРАТЕНИ
Евстати е кръстен на чичо си Стати.
Стати е кръстен на чичо си Евстати.
Братовчедите първи Евстати и Стати
тайно и трайно тати ги прати
в Съединените щати, в Съединените щати!
Евстати и Стати – без тати, без тати –
нещатно щатят в Съединените щати!

ТЕМЕНУЖКА
Трепна, трепна теменужка,
теменужка-треперушка!
Трепне, трепна тъмноока,
тъмноока над потока!

ТРЕПЕТЛИКА
Топъл вятър тананика,
тананика в трепетлика:
„Трепти-трепти трепетлика –
тънкоснага, листолика!“

У у

УЛЕЙ
Улеят се олюля –
улиците той уля!

УЧЕНЕ
Умно учих, умно учих –
умен ум наум изучих!

УБЪРЗЯВАНЕ
Увисва нос увълчен угаждач,
увълчен угаждач и уплашвач!
Умът у мене умно убързява –
увълчността му укротява!

УЛИЦА СТАРИННА
„Тпру, тпру, тпру!“ – дочух
из улица старинна удивлена каруца.
Каруцата събуди и глух,
а от гърлото ми убягна градската буца!

АУСПУСИ
Автобуси, автобуси
с ауспуси, ауспуси,
ауспуси шумни, шумни –
пушекът дано не лумне!

ОБУВКИ СТАРИ И НОВИ
Ученик се преобу –
обувки нови си обу.
Старите си той събу,
че със тях и. ..“бу-бу-бу“,
в кал дъждовна – „бу- бу- бу-„,
беше птица м а р а б у!

ЧУК
– Чук съм, чук съм, чук съм, чук!
На кълвачите напук
чукам, чукам, чукам, чукам
и си казвам- сам: „Наслука!“
Гвоздеи в чурук не чукам:
само тука, само тука –
в сухата греда от бука!

СУПА
Баба глуха супа духа,
супа духа за разтуха.
И аз духам уж уверен –
супа гълтам: начумерен!

БУБОЛЕЧКА
Буболечка бутна клечка,
бутна клечка буболечка…
В бутането се увлече –
бутна свое буболече!
Буболечето се сгуши
между клечки-дебелуши
и убягна с умен ум
шум по буболечи друм.

Ф ф

ФРИЗЬОРИ
Фризьори, фризьори, фризьори –
все фантазьори, все фантазьори:
фантазират все фантастично,
все фантастично, все феерично!

ФИЛОСОФ
Фъстъчена вафла или с филе филия?
Фатално ми фъфлиш – философ фасонлия!

ФУТБОЛИСТ
Финтира футболист фронтално –
фаулират го фатално!

ФАЗАНЧЕТА И ФАЗАНКА
Фазанчета с мама Фазанка
хвъркат урочно край дива фиданка:
„Фотограф ще извикам, фотограф-вироглав.
Хвърчете факирно и феерично –
фазаните хвъркат и фотогенично!“

Х х

ХВЪРЧИЛО
Хвърчило хвърчи хвъркато,
хвъркато и хитровато!

ХАПКА ПО ХАПКА
Хлапак хапва хлебна хапка –
хапка по хапка хляба изпапка!

ХАЙЛАЗИНИ
Хиляди хазайки и хазаини –
хиляди хитруващи хайлазини!

ХВОЩ И ХМЕЛ
Хвощ събрах, хвощ и хмел…
Хем съм здрав, хем съм смел.
Хвърлих хапчетата – с нюх
глух за хапчета съм, глух…

ХОХОТ ГЛУХ
Грухчо грухна: – Грух, грух, грух!
От търбуха си дочух:
„Кух търбух съм, кух, кух, кух –
хъхря-хъхря с хохот глух…“

ХО-ХО, ХА-ХА…

Хо-хо, ха- ха, хи-хи-хи –
хрусна паяк хич мухи!

Ц ц

ЦВЕТНИЦА
– Цветница, Цветница, Цвете!
Целувка ли искаш, цветно ли цвете?
– Цветница, Цветница, Цветане!
Целувка искам и цветя без целофани!

ЦЯР
Циркулира циркуляр –
спира пира той на цар.
Циркулира циркуляр:
цирков цяр ли? Цяр за цар!

ЦЕЛЕБНОСТ
„Цигу-мигу, цигу-мигу!“ –
цигулка на Щурче достига
целебни цъфнали Дихания:
целебността му е Призвание!

ЦИГУ-МИГУ
„Цигу-мигу!“ – с цигулчица
Шурчо свири за булчица.
А булчица Щурка с цигулчица
бацна Щурчо с целувчица!

Ч ч

ЧЕХЛИ ЧЕШКИ
Чех, чехкиня и чехкинче
с чехли чешки чехлотинчят,
чехлотинчят, пехотинчат!

ЧЕРНО МОРЕ
Черно море, черно не гледай
черноморче чаровногледо!
Черноморче чаровногледо,
черно Черно море не гледай!

ЧЕРВЕНОШИЙКА

Червеношийка, червеногушка
червейче чевръсто гушка!

ЧАРОДЕЙ И ЧАРОДЕЙЧЕ
Чародей и чародейче
чародейно чародейчат!

ЧАЙКА С ЧАЙЧЕ
Чайка с чайче чайкочае,
чайкочае, не скучае!

ЧИЧКО ХИЧКО
– Бàщичко или бащѝчко –
а прилича той по всичко
на чевръстия си чичко!
– Чичкото ли му е чичко,
той на чичкото ли чичко?
– Хем е чичко той на чичко,
хем нечичко, а бащѝчко!
– Значи той е Чичко Хичко?!

БАУЧЕНЕ
„Бау-бау!“ – бауче куче,
коматче куче без да получи!

ЧАВКИНОТО ЧАВЧЕ
Чавкиното поразчавчено
чаровно чавче чавчи
с чавкините поразчавчени
чаровни песни чавчи!

ЧАТКАЛО ЧОВЕЧЕ
Чати в чата чаткало човече
чак читанка щом го очовечи!

ЧВОРЕСТО БОРЧЕ
Чвор на чворесто борче
чворесто се ококорчи!

ЧЕТЧИЦА ЧИСТА
Четчица чиста зъбите чисти,
зъбите чисти с пасти лъчисти!
Зъбите чисти са зъболъчисти!

Ш ш

ШАРЕНА ШАПКА
Шегаджия не се шашка
с шарена шапка шивашка!

ШАДРАВАН
Шурна, шурна шадраван –
шмекер, шмекер шадраван.
– Шадраване-шмекеране,
шляпай, шляпай шмекерани!

ШОМПАЛЧЕ
Шомпалче-птиче шмугна се смешно,
шмугна се в шумата смешно и спешно!

ШАВЛИВОСТ
Шаввам, шаввам: „шав-шав-шав!“
Шаввам, шаввам рошавоглав!

ШАХВАНЕ-МАХВАНЕ
Шахматист е шахиншахът.
Шахиншаховете щяха
да го шахнат-махнат с шаха!!

ШАРЕНА ПТИЧКА
Шарена птичка с шарена шийка:
шарена птичка-шарошийка,
шарошийка, шареношийка!

Щ щ

ЩАНГИСТ И ЩАНГИСТКА
Щангист и щангистка
щангистко щастие искат.

ЩЪРБЛА И ЩЪРБЛЬО

Щръбла и Щърбла,
Щръбльо и Щърбльо
щръкват щръкливо,
щръкват щърбливо!

ЩЪРКЕЛ
Щрака щъркел: „Щрак – щрак – щрак!“
Щрака с щракочовков такт.

ЩРАКНАТА ПОРТА
На щурава щерка щъкащ баща
още от снощи сам обеща:
– Щурава щерко, навреме се връщай,
навреме се връщай вкъщи!
Още с нощта, още с нощта
портата щраквам – щурутии не ща!

ЩАНДИСТ НЕЩАТЕН
Нещастен щандист – щандист нещатен,
щандист нещатен в щанд шперплатен!

ЩЕДРОСТ
Гореща свещ, свещ гореща
за свещеност те подсеща.
Щедър ставаш – щедровещ:
щедро шепнеш с глас горещ!

Ъ ъ

ЪГЛОБРАТЯ
Ъгъл ъглест, ъгловат
ъгловиден ъглобрат –
ъгълчето ъгломери –
ъглобратче ъглоперо!

ЪГЛИ ПЪТИЩА
Ъгломерът ъгли мери –
ъгли пътища намери!

ЪГЛЕСТ ЪГЪЛ
Ъглест ъгъл, ъглест ъгъл
ъглесто око излъгал!

ЪГЪЛ ТЪМЕН
Безпътен пътник се запъти
към ъгъл тъмен девет пъти!

ЪХ-ВЪХ
Ъх-въх, ъх-въх!
И с въздъх, и без дъх
лъхнах дъх на мъховръх!

ЛЪВ ПРЪВ
– В Джунглата съм първи, първи.
Кръвожаден съм – със стръв
кръвожадно лея кърви.
Не е блъф – Лъв съм пръв?

СЪРНА И СЪРНЕТА
Сърна от паша се завърна
и сърнетата си зърна
как си пъргавеят дръзко,
без в дървета да се блъскат.

ГЪЛЪБ ОТ ДЪРВОТО
Гълъб от дървото –
цвък, цвък, цвък!
Язък за облеклото –
язък, язък, язък!

ПЪДПЪДЪК И ПЪДПЪДЪЧКА
Пъдпъдък и пъдпъдъчка
пъдпъдъчат, пъдпъдъчат
и се пъчат, и се пъчат!

БРЪМБАР
Бръмбар бръмна на салкъм:
“ Бръм- бръм- бръм , бръм- бръм- бръм !
Аз съм бръмбар с най, най „бръм“!

ЪХ-ВЪХ
Ъх- въх: плъх, плъх!
Хър- хър: котешки дъх!
Скръц-скръц: плъх, плъх!
Цър-цър! Ъх-въх!
Хръс-хрус! И….няма плъх!

МАЛЪК БРЪМБАР
Малък бръмбар, бръмбар малък:
малък бръмбар – бръмбазък!
Хем е малък, хем е жалък –
няма как да стори „Хврък!“

ДЪЖД
Дъжд вали – дъжд, дъжд, дъжд!
Дъжд вали нашир-надлъж…
Имам чадър – нямам кахър.
Нямам кахър – имам чадър!

Ь

СВИТ КАТО ЮМРУК
Ер-малък, ер-малък, ер-малък –
малък-малък като залък.
Самичък не издава звук –
а е свит като юмрук!

КОНЬО ВИХРОГОНЬО
– Коньо, Коньо-Вихрогоньо,
кой те, Коньо, срещна с Петьо?
– Мен ме с Петьо срещна Светльо,
Светльо с герестия петльо.

Ю ю

ЮЖЕН ВЯТЪР
Южен вятър – южен, южен:
южнонежен, южнонужен!

ЮЗДА И МУНДЩУК
Без юзда и мундщук, без юзда и мундщук
Южният вятър идва от Юг!

ЮНИ
Юни, юни – южен
юни: южноморски, южнодюнен!

ЮДЕНЕ
Юда се юди, Юда се юди.
Юда се юди с луди етюди!

Я я

ЯХТА
Ястребово ято яхна
яснооблачната яхта!

ЯРКА
Ярка ярка, ярка ярка
с друга ярка, с друга ярка,
правят ярка надпреварка!

ЯНКИНА ДРЯМКА
Янка, Янка дрямна под дряна.
Под дряна Янка страшно се схвана.. ..
– Не дрямкай, Янке, под дрянкина сянка,
под дрянкина сянка, под дрянова сянка –
дрямката там е с болестна схванка!

ЯРКА ЯРКА
Ярка ярка, ярка ярка,
ярка ярка в двор се мярка.
Явор мярна ярка ярка –
ярка зърноиманярка!

ЯК СЕЛЯК
Як селяк, як селяк,
як селяк веселяк
впряга коня си във впряг,
впряг в двуколка на земляк.
Бяга, бяга момчурляк,
момчурляк във прахоляк:
гонят коня, гонят коня-
конят във двуколков впряг,
впряг на як, на як селяк!
Гонят коня, гонят коня
конят все не се догоня!
Як е конят – як, як, як –
че е кон на як селяк!

ЯЖ СУТЛЯШ
Мляко със ориз – и яж,
яж сутляш, яж сутляш!
Яж сутляш яваш-яваш –
целият го доизяж!