ПОЕМАМ РИСКА

На Янаки СТОИЛОВ

 

Ясно е, всичко е ясно:

лошите хора – в затвора натясно…

 

Най-народът това го иска…

 

Казвам на себе си:

„Поемам Риска!“

Имам Доверие на ХОРА ЧЕСТНИ:

С Тях се стига до Честна Известност!

 

…ОБИЧ е нужна: ОБИЧ НАРОДНА:

Истини има в Народна Изгода!

 

…Лошото може да се намери.

Всичко се стига с Народно Доверие!

2021 г.