ПОЕЗИЯТА СВЯТА

С ПОЕЗИЯТА СВЯТА

интимно се сближих!!!

И мен спасява Тя

от всякакви лъжи!

 

А аз спасявам Хората – и честните, и прями –

от завист и от върли земни драми…

 

…Сърцето и Душата си все питам:

„Защо и днес към Изгрева политам?!

Дали със Изгрев мога да докосна

най Земен Цвят и Плодовете Росни?!

 

А може би със Изгрева все милвам

човешките и най-духовни сили?!“

 

…Жената най-любима е Поезията Моя –

със Нея аз раздвижвам съня си на Покоя.

 

…И може би от Слънце Вечно зная

къде във Хората се крие РАЯТ?!

 

…ПОЕЗИЯТА СВЯТА ме направи

да срещам Хора Мъдри

и Житейски Здрави!!!

2018