ПОГЛЕДИ СВЯТИ

На Етиен ЛЕВИ

 

Ето ме – пак съм до Вас: и умея

искрено – най-човешки да ви попея!

 

Есенно-плодна Градина съм – и Ви дарявам

най-успешното и устойчиво Здраве!

 

…Лесно е да си усмихнат

и весел, когато

винаги имаш пред себе си

Погледи Святи!!!

2021 г.