ПЛЪЗВАТ ЛЪЖИТЕ

На инж. Видю ВИДЕВ

Виждаш и чуваш, нали –

плъзват лъжите – а вече са много?!

Истини светват – главата боли…

Как вече лъже и Бога?!

 

…Драмата страшна – Народът я знае:

вече не може да трае.

Юдите бъркат и въздух, и плод –

тайно се зъбят: „Народът е скот!”

 

… Всичката каша лъжата обърка:

банките – пълни с лъжи и измами…

И във чужбина лъжецът прехвръква –

с тайни „оршовки” създава си драми…

 

…Дързък е всеки, додето се пери

с егото свое в небесен безкрай.

Юда ли?! Искариот е с доверие –

на Сатаната слугува докрай…

 

2013