ПЛУЖЕЦИТЕ (ОХЛЮВИТЕ БЕЗ ЧЕРУПКИ)

1970 години от рождението на ПЛУТАРХ

(46 г. от н.е. – 127 г. от н.е.)

 

(Съвременни отвъдни прозрения

на ПЛАТОН пред ПЛУТАРХ)

 

– Плужеците пак намират място

тайно да се крият в гъсти храсти…

Разполагат се със зъботрако чувство –

хрисимо, дори Христос ще схрускат…

 

– Кой им дава право на това?!

– Празната им, глупава глава…

 

1996, 2016