ПЛОДНИТЕ ГРАДИНИ

Полъх на ПЛОДНИ Г Р А Д И Н И:

сякаш се срещам със Мили Роднини!

Те ме подсещат, че мога

да укротявам житейски тревоги…

 

Тук – край Градините Плодни –

аз се досещам за Изгреви Родни.

С Изгреви Родни успявам

да си отключа аз всякакви брави…

 

Тук – сред Природата Родна –

аз се усещам с Най-ОБИЧ Свободна!

Тук – сред природни и плодни простори –

срещам Добрите и Трудови Хора!

 

…С Трудови Хора добър ще е всеки –

там се намират Успешни Пътеки!!!

 

2017