ПЛОДНАТА ЕСЕН

130 години от рождението на Людмил СТОЯНОВ

(6 февруари 1886 – 11 април 1973)

 

Посвещавам

на писателя Людмил СТОЯНОВ

Люшна се Плодната Есен –

дар ни дарява със чувства небесни!

 

Милвани с полъха божи,

стоплят ни мисли възторжени…

 

Стоплят ни Мислите Божии!

 

Янтри от нежни ухания

кръгово лъхват в душевните рани…

 

…Облаци чезнат над Плодната Есен –

вае Земята и Мисли Небесни!

 

2016