ПИТАНЕ

165 години от рождението Захарий СТОЯНОВ

(1850 – 1889)

(Отвъдни прозрения на Захарий СТОЯНОВ)

 

Защо загробваш Съвестта,

когато Свободата е в Кръвта?!

 

…Съзнаваш – Свободата ще направи

тревогите да бъдат Бунт Прославен…

 

От Свободата можеш да поискаш

ядосване да има само в Риска…

 

…Тревожиш се със Бунта си – но имаш

Очи във Бунта, но и Път във Климата!

 

…Въздишката ли?!

Тя е упоритост

в загадките на трайното ти питане:

„Дали в Живота е възможно всеки

да има родни най-добри пътеки?!”

 

 1975, 2010, 2015