ПЕЯ С ПОЕТИ

248 години от рождението на НОВАЛИС

 

Нов ли е Мозъкът днес, че умея

Ангелски да ви попея?!

 

Литвам из светли Небесни Простори –

смислено с Божии Сили говоря!

 

…Пея с Поети Прекрасни – и мога

всичко да си споделям със БОГА!

2020