ПЕСЕН НА ГУГУТКА

(ШЕГОВИТА  ЗАКАЧКА)

 

Гука Гугутка, Гугутка гука:

 

„Хайде наслука, наслука!

Всеки Късмети да има

в Лято, но и във Зима…

 

Искам да нося Късмети на всеки –

може и в други ден, но и във петък!

А пък във събота и във неделя

като ловджия да ги уцеля…

 

…Тъй със Късмети ще храня, които

сеят и жънат все Хлебното Жито!

 

Който се сърди на мене,тогава

ще ми посочи как в родна държава

най-най-приятел се става

винаги с Песенна Слава!“

2019