ПЕСЕН В ЕВРОВИЗИЯ

(Вероятна изповед на Виктория ГЕОРГИЕВА)

 

Викам Ви с ПЕСЕН Приятели, викам –

сякаш от Плодно Дърво чуруликам!…

 

Толкова нежно е да ви събирам:

Радост в Очите ви аз все намирам!

 

Искам и мога да радвам със ПЕСЕН:

ясно е всичко – за мене е лесно!

 

…Героизъм не търся.

Обичам Ви всички!

Радост откривам във ваши очички!

 

…Гиздави тука сте!

А

Евровизия

Ангелски биска Ви със своя визия!

2021 г.