ОЧИТЕ РОДНИ

(Отвъдни прозрения

на Юджин Гладстон О,НИЛ: 1888 – 1953)

 

Ощастливен си Ти –

че всички Мъдрости Човешки

най-далновидни си пречистваш.

И без грешки

изпращаш на Достойни Люде!

 

Любовната Загриженост ли Ти учудваш,

Юздите ли от Животински Страсти

във ЧОВЕЧЕСТВОТО пъдиш,

Доброто ли в ЧОВЕКА го запазваш

С Изгревни Лъчи,

Житейските ли лудости все окротяваш –

за да заличиш

ненужната в ЧОВЕКА Завист?!

 

Гладувал ли понякога, но все успяваш

„стоножките“ крадливи да учудиш

със свое честно и достойно  будене…

 

…Небето все е Слънчево и Плодно,

когато радва хората с Очите Родни!!!

 

Юни 2018