ОЧИТЕ НА ДЖОЙС

ПОЕЗИЯ, посветена на проф. Сара ДАНИУС

На проф. Сара ДАНИУС

Съкровеният спомен е вечен,

ангели щом го сърдечват!

 

Рай се стига с Главата,

сред Мъдрост израсла!

А Дървото със плод

знае дъх водораслов…

 

…Демографската криза ли?!

Тя се чуди и мае:

Адът, зрял сред войни,

пак се смее на Рая!

 

…Небосклоните звездни

на пророчески сили

искат, търсят и знаят:

Ум е Раят – и Милост!

 

…Самородно се взираме

във Очите на Джойс –

не войни да избираме,

а Сърдечни Обноски!

 

м. юни 2015,

България, гр. Бургас