ОТЛИТАНЕ

451 години от рождението

на Уилям ШЕКСПИР

(26 април 1564 – 23 април 1616)

(Съвременни отвъдно прозрение

на Уилям ШЕКСПИР пред Джейн ОСТИН)

 

Обещание твърдо:

с излъчвателна техника

ти ще можеш до гърбавост

свой съперник да клекваш…

И тогава ще имаш

най-най-нужният климат:

до Небето да стигаш

със криле – не с вериги…

 

…Днес писател си вечен:

Жив да бъдеш… И вече

със парите потайни

ще отлиташ сияйно!

1974, 2015-02-24