ОТКЛЮЧЕНИ БРАВИ

На поета Петър АНДАСАРОВ

Пея си наум… И пиша…

Търся Обич… И въздишам…

 

Ангели далечни

дават

стая със солидни брави…

 

А

Роднини  с Думи Мили

все ми дават земни сили!

 

…Аз Поезия създавам

със отключени пред мене брави.

2020