ОБРЪЩЕНИЕ НА НАРОДА КЪМ МНОГОПАРИЧНИТЕ ВЛАСТНИЦИ

111 години от рождението и 22 години от земния завършек на Светослав РЬОРИХ

(23 октомври 1904 – 30 януари 1993)

НЕКА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА ПОМНИ ВИНАГИ И ЗАВИНОГИ

СВЕТОСЛАВ РЬОРИХ!

ТОЙ Е НУЖЕН НА ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА СЛЪНЧЕВА ДУШАТА И РАЗУМ!

(Отвъдни прозрения на Светослав РЬОРИХ )

 

Стига черно говорене!

Все във нощи ли скитате?!

Ех, с Душата на Бога ли спорите?!

 

ТОЙ ви слуша – но никой не пита…

 

От Очите му ИЗГРЕВ сияе,

със Ръцете си милва Децата!

ЛЮБОВТА МУ е с Разум от Рая!

Адът защо ли е вашата святост?!

 

Векове все с порите се фукате –

а сърцето ви все ли е кухо?!

 

Радост в хората сейте – да помнят

че от Очите си Слънцето роните!

СЛЪНЦЕТО грее ли в топли очи,

Обич и Радост в ДУШАТА личи!

 

1993, 2013, 2015