Обновената флора: БУРГАС – 2015

БОДРО И БУДНО

ЖИВЕЕНЕ

 

Брегът на Морето е близо –

сияе Морето и шепне:

„Умеем в Бургас – без капризи

показваме своите трепети…

 

Разбираме Флората вечна –

и с най-най-човечна сърдечност

цветя и души освежаваме

за нашето божие здраве!

 

…Гордеем се днес, че си имаме

амбиции в Лято и в Зима.

 

…Сияем – от празници чудни

живеем и бодро, и будно!

 

гр. Бургас

20 май 2015