ОБИЧ ВЗАИМНА

95 години от рождението на Ивайло ПЕТРОВ – (истинско име Продан Петров Кючуков) е сред най-значителните български писатели

(19 януари 192316 април 2005)

Ивица зряла от Нива със Жито

ангелски днес ме попита:

„Йосиф живее ли още,

Иисус щом го гледа –

или е литнал от него на педя?!“

 

…Люшна се Житото, после прошепна:

„ОБИЧ със Обич Взаимна укрепва!“

 

…Пет точно житни зрънца ми попаднаха

райски във шепите! И аз – зарадван –

ОБИЧ и Милване Нежно дарявах:

в ОБИЧ очаквах и Моето Здраве!

 

2018