ОБИЧАХ СИ ТРУДА

100 години от рождението на вечния Валери ПЕТРОВ

(22 април 1920 – 27 август 2014)

 

Видях се с Изгрева – и без тревога

арена на Духа си мога да разтворя…

 

Любов е БОГА! А със него мога

егоистични мисли да оборя…

 

…Разбирам аз Децата – с тях можах

измислиците да преборя с техен смях.

 

Пестих си думите тревожни –

с веселите можех

тревогите на честни хора да отложа…

 

…Обичах си Труда Достоен! И успях

в Безкрая да отлитна

с най малък земен грях!

2020